Wat zijn zorgzwaartepakketten en zorgprofielen? En welke zijn er?

Bij 2Care4U bemiddelen we in 24 uurs zorg, toezicht en begeleiding aan huis (particuliere thuiszorg). Er komt een zorgverleenster inwonen die ondersteund en begeleid bij alle dagelijkse levensverrichtingen. Dit is in de meeste gevallen volledig te betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Om in aanmerking te komen voor zorg in huis en een PGB, dient u in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Ook wel zorgprofiel of zorgzwaartepakketten genoemd. Vaak is het voor veel mensen niet duidelijk wat zorgprofielen (of zorgzwaartepakketten) zijn en waarom dit belangrijk is. Wij leggen in dit artikel uit wat zorgprofielen zijn, welke zorgprofielen er zijn en wat u kunt met een zorgprofiel.

 

zorgzwaartepakketten

 

Wat is een zorgprofiel?

Ieder mens is anders, dus heeft vaak ook iedereen andere zorg nodig. Of een andere hoeveelheid zorg. Omdat dit bij iedereen verschillend is heeft het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indeling gemaakt in de zorgprofielen voor verpleging en verzorging. In de verschillende profielen beschrijft het CIZ welke u zorg u specifiek nodig heeft en hoeveel uur zorg daarvoor nodig is. Een zorgprofiel is dus als het ware niets anders dan een pakket waarin staat beschreven welke zorg past bij de zorgbehoefte. Dit wordt ook wel de zorgzwaarte genoemd.

Afhankelijk van de zwaarte van de zorg bestaat een zorgprofiel/zorgzwaartepakket uit:

 • Hulp in de vorm van begeleiding, verzorging en verpleging;
 • Hulp op afroep;
 • Voorzien van maaltijden;
 • Huishoudelijke taken;
 • Kosten voor zorgverleensters;
 • Eventueel benodigde behandelingen;
 • Ondersteuning op persoonlijk vlak, zoals vrijetijdsbesteding.

Welke zorgprofielen (zorgzwaartepakketten) zijn er?

Zoals eerder beschreven is iedereen verschillend en heeft dus niet iedereen dezelfde zorg of hoeveelheid zorg nodig. Om die reden zijn de zorgprofielen in het leven geroepen (voorheen waren dit zorgzwaartepakketten). In het verleden werd er onderscheidt gemaakt in verschillende zorgprofielen, namelijk: VV 4 tot en met VV 10. Wanneer we kijken naar 2Care4U dan richten wij ons voornamelijk op de zorgprofielen VV 4 tot en met VV 8. In onderstaande tabel zijn de verschillende zorgprofielen weergegeven.

Nummers van voormalige zorgzwaartepakketten Naam van nieuwe zorgprofiel
Sector Verpleging en Verzorging (VV)
VV 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
VV 9b VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Wanneer heeft u recht op een zorgprofiel?

Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een zorgprofiel. Ook kijkt het CIZ welk zorgprofiel het beste past bij uw zorgbehoefte. Om hiervoor in aanmerking te komen voor een zorgprofiel is het van belang dat:

 • U dagelijks zorg nodig heeft in een beschermde omgeving (bijvoorbeeld onder toezicht van een zorgverleenster);
 • U zorg nodig hebt in een woonsituatie die is afgestemd op uw beperkingen.

In ons uitgebreide stappenplan kunt u lezen hoe u een zorgindicatie kunt aanvragen.

Wanneer het CIZ uw zorgindicatie aanvraag heeft goedgekeurd kunt u een aantal vervolgstappen ondernemen:

 • U kunt gaan wonen in een voorziening die de juiste verzorging en woonruimte biedt;
 • Thuis blijven wonen en zelf passende zorg inkopen door gebruik te maken van het persoonsgebonden budget (PGB);
 • Thuisblijven wonen en een externe aanbieder zoeken die passende zorg kan bieden.

Zorg inkopen met behulp van het PGB

In veel gevallen (zo ook bij 2Care4U) is de zorg volledig te betalen vanuit het Persoonsgebonden budget. Wat is een persoonsgebonden budget en hoe kan ik een persoonsgebonden budget aanvragen? In ons stappenplan beschrijven wij wat een PGB is en hoe u een PGB kunt aanvragen.

Afhankelijk van het zorgprofiel dat u ‘toegewezen’ krijgt, wordt ook de hoogte van het persoonsgebonden budget bepaald. Om meer te weten te komen over de bedragen die gemoeid gaan met het persoonsgebonden budget kunt u kijken naar de tarieventabel PGB 2018. *Let op: Er wordt gebruik gemaakt van een indicatie en gemiddelde bedragen. Er wordt per situatie gekeken naar de hoogte van het budget.

 

24 uurs Zorg inkopen bij 2Care4U

Wanneer u beschikt over een zorgindicatie en persoonsgebonden budget is het mogelijk om zorg in te kopen via 2Care4U. Deze zorg is in bijna alle gevallen volledig te betalen vanuit het PGB. 2Care4U is bemiddelaar bij 24 uurs zorg aan huis. Er komt een zorgverleenster bij u inwonen die ondersteunt bij alle dagelijkse levensverrichtingen. Hierbij kunt u denken aan zaken als eten koken, boodschappen doen en schoonmaken. Daarnaast is er 24 uur per dag toezicht in huis. Op die manier blijft het mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

*Wanneer voorbehouden en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van medicijnen) noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor de thuiszorg ingeschakeld te worden.

Wilt u meer weten over wat wij precies doen? Lees dan hier meer over wat wij doen. U kunt ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via 0800-7247247 of info@2care4u.nl.

Direct een afspraak inplannen? Dat kan ook: plan hier online uw afspraak.