OVERIG 24-UURS ZORGAANBOD

Naast dat 2Care4U gespecialiseerd is in de bemiddeling voor 24-uurs zorg bij de ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy bodydementie en Fronto-temporale dementie, kunnen wij voor u bemiddelen bij nog veel meer aandoeningen. Zo bemiddelen wij ook voor 24-uurs zorg bij de ziekte van Korsakov, gehoorverlies, mensen die een beroerte hebben gehad, coronaire hartziekten, kanker, osteoporose, MS of Parkinson. Hieronder leest u meer over de 24-uurs zorg bij deze aandoeningen. Let op: Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van medicijnen) noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk.

Korsakov

De aandoening Korsakov heeft overeenkomsten met, maar is geen vorm van dementie. Een belangrijk kenmerk van het Korsakov syndroom is geheugenverlies. Iemand die lijdt aan Korsakov ondervindt met name problemen met het kortetermijngeheugen. Indien er iets kortgeleden is gebeurd zal hij of zij het niet meer herinneren. Herinneringen uit het lange termijn geheugen blijven veelal beter bewaard. De hulpbehoevende ervaart problemen met de oriëntatie in tijd en plaats. In een verder stadium ondervindt de hulpbehoevende problemen met de herkenning van naasten. Voor het netwerk is dit zeer confronterend. 

Beroerte

Bij een beroerte is er voor kortere of langere tijd onvoldoende zuurstof toevoer naar de hersenen. Een beroerte staat ook wel bekend als herseninfarct. Gevolgen van een beroerte zijn bijvoorbeeld verlamming of concentratie- en geheugenstoornissen. Met onze 24-uurs zorg kunnen wij juist die hulp bieden die gewenst is na een beroerte.

Coronaire hartziekten

Men spreekt van coronaire hartziekten wanneer de kransslagaderen (welke het hart voorzien van bloed) vernauwd raken. Over het algemeen gaat de conditie van iemand die last heeft van coronaire hartziekten sterk achteruit, waardoor hij of zij belemmerd wordt in de dagelijkse activiteiten. Door middel van 24-uurs zorg proberen wij de zorgvrager zo goed mogelijke ondersteuning te bieden, om toch door te kunnen gaan met de dagelijkse activiteiten.

Ouderdom

Naarmate mensen ouder worden gaat het gehoor, het zicht en de mobiliteit achteruit. Spieren en gewrichten slijten, waardoor men zich minder makkelijk voortbeweegt. Vaak gaat dit ook gepaard met valpartijen, wat kan leiden tot vervelende klachten en revalidatie.

Multiple Sclerose (MS)


Multiple sclerose is een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, de oogzenuwen en het ruggenmerg. Het verloop van Multiple Sclerose is bij iedereen anders en daardoor is het niet te bepalen hoe het ziekteverloop van de zorgvrager zal zijn. Het is mogelijk dat de ene zorgvrager bepaalde klachten ervaart die een andere zorgvrager nooit krijgt. Dit geldt ook voor de ernst van de klachten. 

Parkinson

 

De ziekte van Parkinson is een ziekte die zich in de hersenen van de zorgvrager voordoet. De klachten zijn uiteenlopend en dat maakt de ziekte ook erg complex. Voor geen een zorgvrager is het beeld van de symptomen van Parkinson hetzelfde.

 

Voorbeelden van symptomen van de ziekte van Parkinson zijn onder andere: trillen van de handen, benen, kin of tong, stijfheid van de spieren, evenwichtsproblemen, akinesie, bradykinesie en hypokinesie. Daarnaast kunnen er klachten optreden zoals slaapstoornissen, verminderde reuk, obstipatie, stemmingsproblemen en trager denken.

Via de knoppen hiernaast kunt u lezen hoe u een zorgindicatie en/of Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt verkrijgen. Heeft u al een zorgindicatie of zorgindicatie en PGB? Neem dan contact met ons op voor een (familie) afspraak. 

Naast dat 2Care4U gespecialiseerd is in de bemiddeling voor 24-uurs zorg bij de ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy bodydementie en Fronto-temporale dementie, kunnen wij voor u bemiddelen bij nog veel meer aandoeningen. Zo bemiddelen wij ook voor 24-uurs zorg bij de ziekte van Korsakov, gehoorverlies, mensen die een beroerte hebben gehad, coronaire hartziekten, kanker, osteoporose, MS of Parkinson. Hieronder leest u meer over de 24-uurs zorg bij deze aandoeningen. Let op: Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van medicijnen) noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk.

Korsakov

De aandoening Korsakov heeft overeenkomsten met, maar is geen vorm van dementie. Een belangrijk kenmerk van het Korsakov syndroom is geheugenverlies. Iemand die lijdt aan Korsakov ondervindt met name problemen met het kortetermijngeheugen. Indien er iets kortgeleden is gebeurd zal hij of zij het niet meer herinneren. Herinneringen uit het lange termijn geheugen blijven veelal beter bewaard. De hulpbehoevende ervaart problemen met de oriëntatie in tijd en plaats. In een verder stadium ondervindt de hulpbehoevende problemen met de herkenning van naasten. Voor het netwerk is dit zeer confronterend. 

Beroerte

Bij een beroerte is er voor kortere of langere tijd onvoldoende zuurstof toevoer naar de hersenen. Een beroerte staat ook wel bekend als herseninfarct. Gevolgen van een beroerte zijn bijvoorbeeld verlamming of concentratie- en geheugenstoornissen. Met onze 24-uurs zorg kunnen wij juist die hulp bieden die gewenst is na een beroerte.

Coronaire hartziekten

Men spreekt van coronaire hartziekten wanneer de kransslagaderen (welke het hart voorzien van bloed) vernauwd raken. Over het algemeen gaat de conditie van iemand die last heeft van coronaire hartziekten sterk achteruit, waardoor hij of zij belemmerd wordt in de dagelijkse activiteiten. Door middel van 24-uurs zorg proberen wij de zorgvrager zo goed mogelijke ondersteuning te bieden, om toch door te kunnen gaan met de dagelijkse activiteiten.

Ouderdom

Naarmate mensen ouder worden gaat het gehoor, het zicht en de mobiliteit achteruit. Spieren en gewrichten slijten, waardoor men zich minder makkelijk voortbeweegt. Vaak gaat dit ook gepaard met valpartijen, wat kan leiden tot vervelende klachten en revalidatie.

Multiple Sclerose (MS)


Multiple sclerose is een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, de oogzenuwen en het ruggenmerg. Het verloop van Multiple Sclerose is bij iedereen anders en daardoor is het niet te bepalen hoe het ziekteverloop van de zorgvrager zal zijn. Het is mogelijk dat de ene zorgvrager bepaalde klachten ervaart die een andere zorgvrager nooit krijgt. Dit geldt ook voor de ernst van de klachten. 

Parkinson

 

De ziekte van Parkinson is een ziekte die zich in de hersenen van de zorgvrager voordoet. De klachten zijn uiteenlopend en dat maakt de ziekte ook erg complex. Voor geen een zorgvrager is het beeld van de symptomen van Parkinson hetzelfde.

 

Voorbeelden van symptomen van de ziekte van Parkinson zijn onder andere: trillen van de handen, benen, kin of tong, stijfheid van de spieren, evenwichtsproblemen, akinesie, bradykinesie en hypokinesie. Daarnaast kunnen er klachten optreden zoals slaapstoornissen, verminderde reuk, obstipatie, stemmingsproblemen en trager denken.

Via de knoppen hiernaast kunt u lezen hoe u een zorgindicatie en/of Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt verkrijgen. Heeft u al een zorgindicatie of zorgindicatie en PGB? Neem dan contact met ons op voor een (familie) afspraak.