24-UURS ZORG BIJ EENZAAMHEID

Ons land telt circa 3 miljoen 65 plussers, een derde hiervan voelt zich eenzaam, daarvan heeft 20% zo’n slechts 1x in de maand per maand sociaal contact (Bron TNS/NIP0 2012). Dat is enorm weinig, gelukkig zijn er instantie zoals het Nationaal Ouderenfonds die actief zijn op dit gebied en proberen de sociale contacten van deze mensen te vergroten. Onderstaand enkele cijfers van een het Ouderenfonds.

 • Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)
 • Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. (Onderzoek Professor Cacioppo, Universiteit van Chicago / The Journal of Psychology, 2012)
 • Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 65- tot 75 jarigen voelt ruim 7% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor bijna 10%. Van de 85-plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)
 • Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) blijkt dat de groep kwetsbare ouderen (65+) in Nederland de komende jaren sterk toeneemt van 750.000 tot 1 miljoen in 2025. Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis. Daarnaast vereenzamen zij sneller en de kans op overlijden binnen 3 jaar is twee tot drie keer zo groot.
 • 20% (420.000 ouderen) van de ouderen viert geen Kerst en Oud & Nieuw. Ruim 200.000 ouderen (10 % van de ouderen) in Nederland zitten tijdens de feestdagen zonder bezoek. (Interview-NSS)
 • Uit onderzoek van het Ouderenpanel blijkt dat 85% procent van de eenzame ouderen het lastig vinden om dit bespreekbaar te maken. Ze hebben het gevoel hiermee mensen lastig te vallen en ze vinden dat er veel onbegrip voor eenzaamheid bestaat. 74% van alle eenzame respondenten geeft aan een echt goede vriend of vriendin in het leven te missen. Een respondent: “Ik kom alleen thuis. Er is niemand waarbij je je ei kwijt kan, niemand die je leuk vindt en ook niemand die van je houdt.”

(bronvermelding www.ouderenfonds.nl/cijfers en feiten)

Op eenzaamheid rust dus helaas een taboe, bijna niemand durft toe te geven dat men zich eenzaam voelt, daarnaast lijkt de eenzame ouderen in de deze huidige digitale wereld amper meer te bestaan. Iedereen heeft Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale Media maar daar is weinig plaats voor eenzaamheid.

2Care4U kan ervoor zorgen dat er structurele zorgverlening en begeleiding is bij eenzaamheid / kwetsbaarheid is in de vorm van een inwonende gezelschapsdame/huishoudster. Dit doen wij door te bemiddelen bij 24-uurs zorg. Wanneer iemand zich eenzaam voelt en goed gezelschap kan gebruiken, kan permanente zorg heel aangenaam zijn. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van injecties) noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk. 2Care4U helpt u hier graag bij. Mocht u meer informatie willen bel  dan gerust eens 0800-724 724 7 of neem contact met ons op.

Ons land telt circa 3 miljoen 65 plussers, een derde hiervan voelt zich eenzaam, daarvan heeft 20% zo’n slechts 1x in de maand per maand sociaal contact (Bron TNS/NIP0 2012). Dat is enorm weinig, gelukkig zijn er instantie zoals het Nationaal Ouderenfonds die actief zijn op dit gebied en proberen de sociale contacten van deze mensen te vergroten. Onderstaand enkele cijfers van een het Ouderenfonds.

 • Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)
 • Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. (Onderzoek Professor Cacioppo, Universiteit van Chicago / The Journal of Psychology, 2012)
 • Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 65- tot 75 jarigen voelt ruim 7% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor bijna 10%. Van de 85-plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)
 • Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) blijkt dat de groep kwetsbare ouderen (65+) in Nederland de komende jaren sterk toeneemt van 750.000 tot 1 miljoen in 2025. Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis. Daarnaast vereenzamen zij sneller en de kans op overlijden binnen 3 jaar is twee tot drie keer zo groot.
 • 20% (420.000 ouderen) van de ouderen viert geen Kerst en Oud & Nieuw. Ruim 200.000 ouderen (10 % van de ouderen) in Nederland zitten tijdens de feestdagen zonder bezoek. (Interview-NSS)
 • Uit onderzoek van het Ouderenpanel blijkt dat 85% procent van de eenzame ouderen het lastig vinden om dit bespreekbaar te maken. Ze hebben het gevoel hiermee mensen lastig te vallen en ze vinden dat er veel onbegrip voor eenzaamheid bestaat. 74% van alle eenzame respondenten geeft aan een echt goede vriend of vriendin in het leven te missen. Een respondent: “Ik kom alleen thuis. Er is niemand waarbij je je ei kwijt kan, niemand die je leuk vindt en ook niemand die van je houdt.”

(bronvermelding www.ouderenfonds.nl/cijfers en feiten)

Op eenzaamheid rust dus helaas een taboe, bijna niemand durft toe te geven dat men zich eenzaam voelt, daarnaast lijkt de eenzame ouderen in de deze huidige digitale wereld amper meer te bestaan. Iedereen heeft Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale Media maar daar is weinig plaats voor eenzaamheid.

2Care4U kan ervoor zorgen dat er structurele zorgverlening en begeleiding is bij eenzaamheid / kwetsbaarheid is in de vorm van een inwonende gezelschapsdame/huishoudster. Dit doen wij door te bemiddelen bij 24-uurs zorg. Wanneer iemand zich eenzaam voelt en goed gezelschap kan gebruiken, kan permanente zorg heel aangenaam zijn. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van injecties) noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk. 2Care4U helpt u hier graag bij. Mocht u meer informatie willen bel  dan gerust eens 0800-724 724 7 of neem contact met ons op.