WAT DOET 2CARE4U?

Bij 2Care4U bemiddelen wij in 24-uurs particuliere thuiszorg, toezicht en begeleiding. Dit met als doel om mensen (van alle leeftijden) langer zelfstandig thuis te laten blijven wonen. De inwonende zorgverleensters staan dag en nacht voor de zorgvrager klaar.  24-uurs zorg is verzorging in huis. Dat wil zeggen dat er een zorgverlener bij u of uw naaste in huis komt wonen.

Wat biedt 2Care4U?

In sommige gevallen zijn ouderen, zieken of mensen met een chronische aandoening niet meer in staat om thuis zelfstandig te functioneren. Naaste familie, vrienden en mantelzorgers zijn dan de aangewezen personen om deze mensen ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Dit is een tijdrovende taak die veel van hen vraagt. 2Care4u biedt in dat geval uitkomst. Er komt een zorgverleenster bij de zorgvrager inwonen. Conform arbeidstijdenwet werken zij 6 dagen in de week.  1 dag in de week zijn ze vrij. Per dag werken zij 7 uur, de rest van de dag houdt de zorgverleenster toezicht. De zorgverleensters die wij inzetten ondersteunen de zorgvrager bij alle dagelijkse activiteiten. Hieronder verstaan we zaken als opstaan, aankleden, douchen, boodschappen doen en koken etc. Daarnaast gaan we ook een stukje wandelen en zorgen we voor de nodige ontspanning. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van injecties) noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk.

Wij willen de zorgvrager niet uit zijn of haar vertrouwde omgeving halen. Dit doen wij door zorgverleensters bij hen thuis te laten werken. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen, behoeftes en gewenning van de zorgvrager.

Wanneer komt 2Care4U in beeld?

2Care4u komt in beeld wanneer u of iemand in uw directe omgeving niet meer zelfstandig thuis kan wonen en 24 uur per dag zorg, toezicht en begeleiding nodig heeft. Leeftijd speelt hierin geen rol. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer iemand aan ouderdom lijdt, met dementie, Alzheimer, MS, Parkinson of COPD kampt. Echter kunt u ook contact met ons opnemen wanneer iemand rolstoel afhankelijk (gedeeltelijk verlamd) is, eenzaam is, na revalidatie nog niet zelfstandig kan wonen, een herseninfarct- of bloeding heeft gehad of lijdt aan kanker.  Voor meer informatie hierover bekijkt u ons 24-uurs zorgaanbod. Wanneer iemand te maken heeft met A.L.S., psychische problemen heeft of ontoerekingsvatbaar is, verzoeken wij u contact op te nemen met specialisten op dat gebied. Wilt u weten of uw specifieke situatie in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op.

Wie zijn onze zorgverleensters?

2Care4U bemiddelt in vraag en aanbod voor 24-uurs dag- en nacht zorg . De zorgverleensters/verpleegsters, door de media ook wel zorg au-pairs genoemd, komen voornamelijk uit omringende EU-landen. Dit heeft 2 belangrijke redenen, namelijk;

  • In omringende EU-landen ligt het inkomen van de verzorgster lager dan in Nederland. Hierdoor kunnen wij de 24-uurs zorg voor een lager tarief aan u aanbieden dan de tarieven van de reguliere Nederlandse Thuiszorg. De zorgverleensters krijgen een eerlijk inkomen volgens Nederlandse normen. De kwaliteit van zorg is echter gelijk aan dat van hun Nederlandse collega’s. Wij zorgen er zo voor dat de 24-uurs zorg via 2Care4u voor iedereen betaalbaar is.
  • Binnen de cultuur in omringende EU-landen is het heel normaal dat men de verzorging van hun naaste familie op zich neemt. Dit maakt dat zij heel anders aankijken tegen 24-uurs thuiszorg en er ook ervaring mee hebben. Zorgen voor hun naasten stroomt door hun aderen.

 

Met wie werken wij samen?

Cretio biedt u een nieuw perspectief

Bijna niemand ontkomt eraan: de impact die grote gebeurtenissen op uw leven en welbevinden kunnen hebben. Of het nu gaat om een noodgedwongen verhuizing, stoppen met werken, een scheiding, verlies van een dierbare of van uw zelfstandigheid: het vraagt nogal wat van u.  Ook het combineren van eigen werk en/of gezin met de rol van mantelzorger is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Het is prettig er dan niet helemáál alleen voor te staan en vanuit eigen regie zicht te krijgen op nieuw perspectief met bijbehorende mogelijkheden.

 

Tijdens uw proces treden we op als uw vertrouwenspersoon en kunnen we de rol opnemen van: coördinator van uw zorg, aanvrager van uw PGB, administrateur,  mentor, bewindvoerder, gevolmachtigde, ‘ontzorger’, mediator en (levens-) executeur.

 

Wat we bieden is altijd maatwerk, toegesneden op uw situatie en specifieke behoeften.

 

Lees hier meer over Cretio. 

Vragen

Heeft u nog vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u weten of u in aanmerking komt en wie onze zorgverleners zijn? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 0800-724 724 7 Of stuur een e-mail naar info@2Care4u.nl.

Bij 2Care4U bemiddelen wij in 24-uurs particuliere thuiszorg, toezicht en begeleiding. Dit met als doel om mensen langer thuis te laten blijven wonen. De inwonende zorgverleensters staan dag en nacht voor de zorgvrager klaar.  24-uurs zorg is verzorging in huis. Dat wil zeggen dat er een zorgverlener bij u of uw naaste in huis komt wonen.

Wat biedt 2Care4U?

In sommige gevallen zijn ouderen, zieken of mensen met een chronische aandoening niet meer in staat om thuis zelfstandig te functioneren. Naaste familie, vrienden en mantelzorgers zijn dan de aangewezen personen om deze mensen ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Dit is een tijdrovende taak die veel van hen vraagt. 2Care4u biedt in dat geval uitkomst. Wij ondersteunen de zorgvrager bij alle dagelijkse activiteiten. Hieronder verstaan we zaken als opstaan, aankleden, douchen, boodschappen doen en koken etc. Daarnaast gaan we ook een stukje wandelen en zorgen we voor de nodige ontspanning. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van injecties) noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk. Conform arbeidstijdenwet werken zij 6 dagen in de week.  1 dag in de week zijn ze vrij. Per dag werken zij 7 uur, de rest van de dag houdt de zorgverleenster toezicht.

Wij willen de zorgvrager niet uit zijn of haar vertrouwde omgeving halen. Dit doen wij door bij hen thuis te werken. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen, behoeftes en gewenning van de zorgvrager.

Wanneer komt 2Care4U in beeld?

2Care4u komt in beeld wanneer u of iemand in uw directe omgeving niet meer zelfstandig thuis kan wonen en 24 uur per dag zorg, toezicht en begeleiding nodig heeft. Dit kan zijn wanneer iemand aan ouderdom lijdt, met dementie, Alzheimer, MS, Parkinson of COPD kampt, maar ook wanneer iemand  met een lichamelijke of verstandelijke beperking leeft.  Voor meer informatie hierover bekijkt u ons 24-uurs zorgaanbod.

Wie zijn onze zorgverleensters?

2Care4U bemiddelt in vraag en aanbod voor 24-uurs dag- en nacht zorg . De zorgverleensters/verpleegsters, door de media ook wel zorg au-pairs genoemd, komen voornamelijk uit omringende EU-landen. Dit heeft 2 belangrijke redenen, namelijk;

  • In omringende EU-landen ligt het inkomen van de verzorgster lager dan in Nederland. Hierdoor kunnen wij de 24-uurs zorg voor een lager tarief aan u aanbieden dan de tarieven van de reguliere Nederlandse Thuiszorg. De zorgverleensters krijgen een eerlijk inkomen volgens Nederlandse normen. De kwaliteit van zorg is echter gelijk aan dat van hun Nederlandse collega’s. Wij zorgen er zo voor dat de 24-uurs zorg via 2Care4u voor iedereen betaalbaar is.
  • Binnen de cultuur in omringende EU-landen is het heel normaal dat men de verzorging van hun naaste familie op zich neemt. Dit maakt dat zij heel anders aankijken tegen 24-uurs thuiszorg en er ook ervaring mee hebben. Zorgen voor hun naasten stroomt door hun aderen.

Vragen

Heeft u nog vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u weten of u in aanmerking komt en wie onze zorgverleners zijn? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 0800-724 724 7 Of stuur een e-mail naar info@2Care4u.nl.