24 Uurs zorg: Wat is het verschil tussen PGB en zorg in natura?

Bij 2Care4U krijgen wij met enige regelmaat de vraag; ‘Wat is het verschil tussen PGB en zorg in natura?’. Omdat dit nog niet altijd voor iedereen even duidelijk is, leggen wij dit met plezier aan u uit.

 

Wat is PGB?

Allereerst kijken we naar wat het PGB eigenlijk is. PGB staat voor Persoonsgebonden budget. Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget waarmee u zelf uw zorg in kunt kopen bij een zorgaanbieder naar keuze. U kunt op die manier zelf bepalen door wie, wanneer en waar de zorg verleend wordt.  Met het persoonsgebonden budget is het ook mogelijk om mensen uit uw omgeving die de zorg willen verlenen, te betalen. Belangrijk om te weten is dat het persoonsgebonden budget uitsluitend in te zetten is wanneer er sprake is van;

  • Verpleging;
  • Begeleiding;
  • Hulp bij het huishouden;
  • Logeeropvang;
  • Persoonlijke verzorging.

Wij leggen u graag meer uit over het PGB en het aanvragen van een PGB. U leest hier meer over het aanvragen van een PGB.

Wat is het verschil tussen het PGB en zorg in natura?

 

Wat is zorg in natura?

Wanneer we het hebben over zorg in natura dan betekent dat, dat het zorgkantoor de gemeente of de zorgverzekeraar contact zoekt met verschillende zorgaanbieders. Al deze betrokkenen samen zorgen er dan voor dat u of uw naasten de passende zorg krijgen. Tijdens het aanvragen kunt u zelf een voorkeur uitspreken met betrekking tot de zorgaanbieder. Wanneer er een zorgaanbieder is gekozen komt deze bij u thuis langs om de benodigde zorg door te nemen. De uitkomst van dit gesprek wordt vast gelegd in een zogenaamd zorgplan. Wanneer nodig kan dit zorgplan tussentijds aangepast worden.

 

Kan ik het PGB en zorg in natura combineren?

Het combineren van een PGB met zorg in natura is mogelijk. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het huishouden te laten verzorgen door iemand uit uw directe omgeving (en deze te betalen vanuit het PGB) en de eventueel benodigde verpleging te laten verzorgen door iemand van het plaatselijke verzorgingstehuis. Deze verpleging wordt dan betaald vanuit het verzorgingstehuis.

 

Zorg inkopen bij 2Care4U

Wanneer u ervoor kiest zelf uw zorg in te kopen met behulp van het Persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u terecht bij 2Care4U. 2Care4U is bemiddelaar bij 24 uurs zorg, toezicht en begeleiding aan huis. Er komt een zorgverleenster inwonen die ondersteunt en begeleid bij alle dagelijkse levensverrichtingen. Dit is in veel gevallen volledig betaalbaar vanuit het PGB. Meer weten? Lees hier wat wij doen.

 

Wat kost 24 uurs zorg in huis?

Wilt u weten welke tarieven wij hanteren voor de 24 uurs zorg in huis? Bekijk dan onze tarievenpagina.

 

Contact

Wilt u meer weten over het PGB of Zorg in natura? Neem gerust contact met ons op of plan direct een afspraak in.