HOE KAN IK EEN ZORGINDICATIE AANVRAGEN (VIA HET CIZ)?

Wanneer iemand zorg nodig heeft moet bepaald worden welke zorg men nodig heeft en hoeveel zorg men nodig heeft. Dit is de zogenaamde zorgindicatie. Bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) stelt men deze zorgindicatie vast. Hieronder leest u hoe het proces van een zorgindicatie aanvragen verloopt.

Wij ondersteunen onze klanten graag bij het proces van een zorgindicatie aanvragen. Maak hiervoor met ons een afspraak of neem contact op.

Een zorgindicatie aanvragen

Zoals hierboven beschreven staat, bepaalt men bij het CIZ de zorgindicatie. Om deze zorgindicatie daadwerkelijk aan te vragen kunt u contact met hen opnemen via de website of 088-789 10 00. Daarnaast kunt u via www.ciz.nl of www.regelhulp.nl digitaal uw zorgindicatie aanvragen. Aangezien onze zorg volledig betaalbaar is vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB), raden wij aan bij de aanvraag direct aan te geven dat u een PGB wilt.

Het indicatiebesluit

Nadat u uw zorgindicatie heeft aangevraagd, ontvangt u een indicatiebesluit. Het CIZ is verantwoordelijk voor het opstellen van dit indicatiebesluit.  Hierin wordt beschreven welke zorg nodig is en wat de hoeveelheid zorg moet zijn. Daarnaast geeft de zorgindicatie aan:

  • In welke klasse de zorg geschaald is,
  • Hoe lang u recht heeft op de zorg,
  • Voor welke functies u bent geïndiceerd en;
  • Welke zorgaanbieder de voorkeur geniet, mits deze is aangegeven bij de aanvraag.

In beroep gaan tegen het indicatiebesluit

Wanneer u het niet eens bent met het indicatiebesluit, bijvoorbeeld over de hoeveelheid of periode zorg is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij het CIZ. Dit dient dan binnen 6 weken na het verkrijgen van het indicatiebesluit gedaan te worden.

De indicatieperiode loopt ten einde

Wanneer de periode afloopt waarin de indicatie geldig is, dient men 8 weken voor het einde van deze periode, een herindicatie aan te vragen. Dit is een indicatie die exact aansluit op de voorgaande indicatie. Om deze reden is het belangrijk deze herindicatie tijdig aan te vragen, zodat de zorg aan blijft sluiten op de voorgaande periode.

Een gewijzigde zorgvraag

Wanneer de zorgvraag gewijzigd is, vindt er vaak een herindicatie plaats. Bij een herindicatie vervalt de voorgaande indicatie en gaat de nieuwe indicatie in, ook als de huidige geldigheidsperiode nog niet verlopen is. Is er sprake van een gewijzigde zorgvraag? Neem dan spoedig contact op met het CIZ.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

Bent u al in het bezit van een zorgindicatie? Lees dan hoe u een Persoons Gebonden Budget kunt verkrijgen. Wanneer u al een zorgindicatie én Persoons Gebonden Budget hebt, kunt u hier verder gaan. Voor meer informatie over onze bemiddeling bij 24-uurs zorg verwijzen wij u graag door naar het zorgaanbod. U kunt ook vrijblijvend een afspraak maken of contact met ons opnemen voor meer informatie.

HOE KAN IK EEN ZORGINDICATIE AANVRAGEN (VIA HET CIZ)?

Wanneer iemand zorg nodig heeft moet bepaald worden welke zorg men nodig heeft en hoeveel zorg men nodig heeft. Dit is de zogenaamde zorgindicatie. Bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) stelt men deze zorgindicatie vast. Hieronder leest u hoe het proces van een zorgindicatie aanvragen verloopt.

Wij ondersteunen onze klanten graag bij het proces van een zorgindicatie aanvragen. Maak hiervoor met ons een afspraak of neem contact op.

Een zorgindicatie aanvragen

Zoals hierboven beschreven staat, bepaalt men bij het CIZ de zorgindicatie. Om deze zorgindicatie daadwerkelijk aan te vragen kunt u contact met hen opnemen via de website of 088-789 10 00. Daarnaast kunt u via www.ciz.nl of www.regelhulp.nl digitaal uw zorgindicatie aanvragen. Aangezien onze zorg volledig betaalbaar is vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB), raden wij aan bij de aanvraag direct aan te geven dat u een PGB wilt.

Het indicatiebesluit

Nadat u uw zorgindicatie heeft aangevraagd, ontvangt u een indicatiebesluit. Het CIZ is verantwoordelijk voor het opstellen van dit indicatiebesluit.  Hierin wordt beschreven welke zorg nodig is en wat de hoeveelheid zorg moet zijn. Daarnaast geeft de zorgindicatie aan:

  • In welke klasse de zorg geschaald is,
  • Hoe lang u recht heeft op de zorg,
  • Voor welke functies u bent geïndiceerd en;
  • Welke zorgaanbieder de voorkeur geniet, mits deze is aangegeven bij de aanvraag.

In beroep gaan tegen het indicatiebesluit

Wanneer u het niet eens bent met het indicatiebesluit, bijvoorbeeld over de hoeveelheid of periode zorg is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij het CIZ. Dit dient dan binnen 6 weken na het verkrijgen van het indicatiebesluit gedaan te worden.

De indicatieperiode loopt ten einde

Wanneer de periode afloopt waarin de indicatie geldig is, dient men 8 weken voor het einde van deze periode, een herindicatie aan te vragen. Dit is een indicatie die exact aansluit op de voorgaande indicatie. Om deze reden is het belangrijk deze herindicatie tijdig aan te vragen, zodat de zorg aan blijft sluiten op de voorgaande periode.

Een gewijzigde zorgvraag

Wanneer de zorgvraag gewijzigd is, vindt er vaak een herindicatie plaats. Bij een herindicatie vervalt de voorgaande indicatie en gaat de nieuwe indicatie in, ook als de huidige geldigheidsperiode nog niet verlopen is. Is er sprake van een gewijzigde zorgvraag? Neem dan spoedig contact op met het CIZ.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

Bent u al in het bezit van een zorgindicatie? Lees dan hoe u een Persoons Gebonden Budget kunt verkrijgen. Wanneer u al een zorgindicatie én Persoons Gebonden Budget hebt, kunt u hier verder gaan. Voor meer informatie over onze bemiddeling bij 24-uurs zorg verwijzen wij u graag door naar het zorgaanbod. U kunt ook vrijblijvend een afspraak maken of contact met ons opnemen voor meer informatie.