Veel gestelde vragen

In deze onvoorspelbare tijd merken wij dat veel mensen zich zorgen maken over hun kwetsbare dierbaren. Juist deze kwetsbaren, die los van deze crisis al extra zorg en aandacht kunnen gebruiken, lopen verhoogd risico op complicaties bij besmetting van COVID-19. Wij begrijpen de angst van naasten met betrekking tot de aanwezige/benodigde zorg.

 

Wij krijgen veel vragen over het coronavirus in combinatie met inwonende zorg van zowel huidige cliënten als mensen die opzoek zijn naar zorg. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij de meest gestelde vragen met antwoorden voor u op een rijtje gezet. Desondanks kunt u ons ten alle tijden bellen bij vragen of voor extra informatie, onze zorgcoördinatoren staan u graag te woord.

De meest gestelde vragen omtrent het Coronavirus en inwonende zorg

Het coronavirus verspreidt zich snel en mensen blijven massaal thuis om verdere verspreiding te voorkomen. Indien iemand zorgbehoevend is dient de zorg uiteraard door te gaan. Wij proberen de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Hoe we dit doen?
  • Omdat de zorgverlener bij uw naasten inwoont is er sprake van 1 op 1 zorg. In tegenstelling tot de reguliere thuiszorg werkt de zorgverlener alleen voor uw naasten en niet met meerdere patiënten. Contactmomenten van de zorgverlener met andere kunnen tot het minimum worden beperkt.
  • De zorgverlener past de opgelegde beschermingsmaatregelen toe van het RIVM.
  • De rijksoverheid adviseert het bezoek aan kwetsbare mensen te beperken. Dit geldt ook voor familie. Per situatie wordt er gekeken naar een passende oplossing. De zorgverlener kan uw naasten ondersteunen in het gebruik van videobellen of andere technologische hulpmiddelen zodat u contact blijft onderhouden met uw dierbare.
De richtlijnen van het RIVM worden toegepast. Die richtlijnen geven aan dat zorgmedewerkers in quarantaine worden geplaatst zodra zij verschijnselen van koorts vertonen. In overleg met onze partners heeft 2Care4U besloten geen zorgverleners te plaatsen die ook maar enige vorm van klachten ervaren. Zo gaan wij nog een stapje verder dan de richtlijnen van het RIVM. Wij beseffen ons maar al te goed dat we werken met een risicodoelgroep en doen er alles aan om de kans op besmetting te minimaliseren.
Zorgmedewerkers met klachten die passen bij het coronavirus en die contact hebben met patiënten kunnen getest worden. Daarnaast kunnen patiënten getest worden die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van corona. Omdat het een vereiste is dat zorgverleners zonder klachten het inwonende zorg traject ingaan is het momenteel nog niet mogelijk om te testen Dit geldt ook voor de reguliere thuiszorg.
Er dient direct contact opgenomen te worden met de plaatselijke GGD, de desbetreffende zorgaanbieder en 2Care4U. De zorgverlener wordt getest op corona. De arts bepaald of de cliënt ook getest wordt op Covid-19. De zorgverlener wordt in isolatie geplaatst totdat de uitslag van de coronatest bekend is. Welke overige stappen er ondernomen worden is per situatie afhankelijk en er wordt per casus bekeken wat de beste oplossing is. De crisiscoördinator van 2Care4U zal in overleg met de familie, de GGD en de zorgverlener zoeken naar een passende oplossing.
Dit wordt direct gecommuniceerd met de plaatselijke GGD en desbetreffende zorgaanbieder. De arts die de patiënt behandeld bepaald of de cliënt wordt getest. In opdracht van de zorgaanbieder brengt 2Care4U alle benodigde beschermingshulpmiddelen die namens het RIVM zijn voorgeschreven. De cliënt gaat in thuisisolatie. De zorgverlener krijgt instructies over het ‘thuisisolatie protocol’.
Op dit moment is er 1 patiënt getest op Covid-19. De test uitslag was gelukkig negatief, de zorgverlener is daarom niet getest. Dit is de enige Corona test die tot nu toe is uitgevoerd op verzoek van de huisarts bij onze cliënten.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel 0800-7247247 voor meer informatie!

De zorgverleenster die bij u of uw naasten verantwoordelijk is voor de dag- en/of nachtzorg dient minimaal één dag per week vrij te zijn. Welke dag dit is kunt u gezamenlijk afstemmen. Op het moment dat de zorgverleenster een vrije dag heeft, mag zij de woning verlaten.
Wanneer u in het bezit bent van een Persoonsgebonden Budget vanuit de Wet Langdurige Zorg, dan is er een wettelijke eigen bijdrage vastgesteld. Deze eigen bijdrage wordt betaald aan het CAK. Via https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage is.
De zorgverleensters bepaald zelf of zij dag- en nachtzorg biedt gedurende de feestdagen. Wanneer dit niet het geval is dient u er dus rekening mee te houden dat er een alternatieve oplossing nodig is gedurende de feesdagen. Wanneer de zorgverleenster wel werkzaam is tijdens de feestdagen, betaald u hiervoor €247,- feestdagenvergoeding. U betaald hiervoor Bel ons voor meer informatie 0800-7247247 .
De afkorting PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een Persoonsgebonden Budget kunt u zelf uw zorg inkopen, bijvoorbeeld bij 2Care4U. De bemiddeling bij 24 uurs dag- en nachtzorg is in bijna alle gevallen betaalbaar vanuit het Persoonsgebonden Budget. Lees hier meer over het aanvragen van een PGB.
Om in aanmerking te komen voor een PGB, dient u in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Wanneer u beschikt over een zorgindicatie kunt u zelf kiezen tussen zorg in natura en zelf zorg inkopen middels het PGB. In de zorgindicatie staat beschreven op welke zorg u recht heeft en wat de hoeveelheid van de zorg dient te zijn. Een zorgindicatie aanvragen kunt u doen via het Centrum Indicatiestelling Zorg. Afhankelijk van uw zorgindicatie wordt de hoogte van het PGB bepaald. Hoe u een PGB kunt aanvragen leest u hier.
De extra kosten voor 24 uurs zorg aan huis bestaan enkel uit de reiskosten voor de zorgverleenster. De reiskosten bedragen €75 per enkele reis. Jaarlijks komt dat neer op €900, wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat de zorgverleensters elkaar elke 2 maanden afwisselen. U kunt de reiskosten ook betalen vanuit het PGB. U kunt hiervoor het verantwoordingsvrije bedrag opnemen.
De zorgverleenster mag gebruik maken van uw auto, indien zij beschikt over een geldig rijbewijs. Het is wel verstandig uw verzekering hiervan op de hoogte te stellen om mogelijke problemen te voorkomen.
Wanneer voorbehouden- of risicovolle handelingen noodzakelijk zijn, blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk. Reden hiervoor is de verplichte B.I.G. registratie. Deze is in Nederland verplicht wanneer betreffende handelingen uitgevoerd dienen te worden. 0800-7247247.
Wanneer u 24 uurs zorg aan huis aanvraagt wordt dit vergoed vanuit de WLZ. Met behulp van uw zorgindicatie kunt u zelf een PGB aanvragen en zorg inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze.
Omdat de zorgverleensters gedetacheerd worden vanuit omringende EU-landen, hoeven zij hier niet ingeschreven te worden. Zij blijven ingeschreven staan in het land van herkomst.
In de tarieventabel van 2018 staat beschreven wat de hoogte van het Persoonsgebonden budget zal zijn. De tarieventabel PGB 2018 bekijkt u door op deze link te klikken.
Het hebben van een eigen badkamer is niet noodzakelijk. Echter dient de zorgverleenster wel gebruik te kunnen maken van uw bad en/of douche.
Wanneer de zorgverleenster boodschappen gaat doen krijgt zij contant geld mee. De zorgverleenster hoort geen toegang te krijgen tot uw financiën. Samen bepaald u hoeveel geld er besteed wordt aan de boodschappen. Naderhand zorgt de zorgverleenster ervoor dat zij een kassabon kan overleggen.
Een zorgindicatie aanvragen is heel eenvoudig. U doet dit bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In ons uitgebreide stappenplan leest u hoe het aanvragen van een zorgindicatie in zijn werk gaat.
Aan de bemiddeling bij dag- en nachtzorg zijn geen extra kosten verbonden.
Wanneer één van jouw ouders op jongere leeftijd lijdt aan dementie, hoeft dit niet te betekenen dat jij ook een groot risico loopt op dementie. Wanneer dit maar 1 keer in jouw familie voorkomt is jouw kans op dementie vergelijkbaar met dat van andere mensen. Wanneer dit bij meerdere mensen in de familie voor komt (op jonge leeftijd) kan er sprake zijn van dominant overerfbare dementie.
Via het Centrum Indicatiestelling Zorg is het mogelijk om een zorgindicatie aan te vragen. Via een eenvoudig stappenplan beschrijven zij hoe het aanvragen van een zorgindicatie in zijn werk gaat. https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel 0800-7247247 voor meer informatie!

De zorgverleenster die bij u of uw naasten verantwoordelijk is voor de dag- en/of nachtzorg dient minimaal één dag per week vrij te zijn. Welke dag dit is kunt u gezamenlijk afstemmen. Op het moment dat de zorgverleenster een vrije dag heeft, mag zij de woning verlaten.
Wanneer u in het bezit bent van een Persoonsgebonden Budget vanuit de Wet Langdurige Zorg, dan is er een wettelijke eigen bijdrage vastgesteld. Deze eigen bijdrage wordt betaald aan het CAK. Via https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage is.
De zorgverleensters bepaald zelf of zij dag- en nachtzorg biedt gedurende de feestdagen. Wanneer dit niet het geval is dient u er dus rekening mee te houden dat er een alternatieve oplossing nodig is gedurende de feesdagen. Wanneer de zorgverleenster wel werkzaam is tijdens de feestdagen, betaald u hiervoor €247,- feestdagenvergoeding. U betaald hiervoor Bel ons voor meer informatie 0800-7247247 .
De afkorting PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Met een Persoonsgebonden Budget kunt u zelf uw zorg inkopen, bijvoorbeeld bij 2Care4U. De bemiddeling bij 24 uurs dag- en nachtzorg is in bijna alle gevallen betaalbaar vanuit het Persoonsgebonden Budget. Lees hier meer over het aanvragen van een PGB.
Om in aanmerking te komen voor een PGB, dient u in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Wanneer u beschikt over een zorgindicatie kunt u zelf kiezen tussen zorg in natura en zelf zorg inkopen middels het PGB. In de zorgindicatie staat beschreven op welke zorg u recht heeft en wat de hoeveelheid van de zorg dient te zijn. Een zorgindicatie aanvragen kunt u doen via het Centrum Indicatiestelling Zorg. Afhankelijk van uw zorgindicatie wordt de hoogte van het PGB bepaald. Hoe u een PGB kunt aanvragen leest u hier.
De extra kosten voor 24 uurs zorg aan huis bestaan enkel uit de reiskosten voor de zorgverleenster. De reiskosten bedragen €75 per enkele reis. Jaarlijks komt dat neer op €900, wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat de zorgverleensters elkaar elke 2 maanden afwisselen. U kunt de reiskosten ook betalen vanuit het PGB. U kunt hiervoor het verantwoordingsvrije bedrag opnemen.
De zorgverleenster mag gebruik maken van uw auto, indien zij beschikt over een geldig rijbewijs. Het is wel verstandig uw verzekering hiervan op de hoogte te stellen om mogelijke problemen te voorkomen.
Wanneer voorbehouden- of risicovolle handelingen noodzakelijk zijn, blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk. Reden hiervoor is de verplichte B.I.G. registratie. Deze is in Nederland verplicht wanneer betreffende handelingen uitgevoerd dienen te worden. 0800-7247247.
Wanneer u 24 uurs zorg aan huis aanvraagt wordt dit vergoed vanuit de WLZ. Met behulp van uw zorgindicatie kunt u zelf een PGB aanvragen en zorg inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze.
Omdat de zorgverleensters gedetacheerd worden vanuit omringende EU-landen, hoeven zij hier niet ingeschreven te worden. Zij blijven ingeschreven staan in het land van herkomst.
In de tarieventabel van 2018 staat beschreven wat de hoogte van het Persoonsgebonden budget zal zijn. De tarieventabel PGB 2018 bekijkt u door op deze link te klikken.
Het hebben van een eigen badkamer is niet noodzakelijk. Echter dient de zorgverleenster wel gebruik te kunnen maken van uw bad en/of douche.
Wanneer de zorgverleenster boodschappen gaat doen krijgt zij contant geld mee. De zorgverleenster hoort geen toegang te krijgen tot uw financiën. Samen bepaald u hoeveel geld er besteed wordt aan de boodschappen. Naderhand zorgt de zorgverleenster ervoor dat zij een kassabon kan overleggen.
Een zorgindicatie aanvragen is heel eenvoudig. U doet dit bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In ons uitgebreide stappenplan leest u hoe het aanvragen van een zorgindicatie in zijn werk gaat.
Aan de bemiddeling bij dag- en nachtzorg zijn geen extra kosten verbonden.
Wanneer één van jouw ouders op jongere leeftijd lijdt aan dementie, hoeft dit niet te betekenen dat jij ook een groot risico loopt op dementie. Wanneer dit maar 1 keer in jouw familie voorkomt is jouw kans op dementie vergelijkbaar met dat van andere mensen. Wanneer dit bij meerdere mensen in de familie voor komt (op jonge leeftijd) kan er sprake zijn van dominant overerfbare dementie.
Via het Centrum Indicatiestelling Zorg is het mogelijk om een zorgindicatie aan te vragen. Via een eenvoudig stappenplan beschrijven zij hoe het aanvragen van een zorgindicatie in zijn werk gaat. https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen.