Tips voor het stemmen wanneer u lijdt aan dementie!

(Bron: alzheimernederland.nl, 2018)

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen, ook mensen met dementie. Zolang iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan dat. Om u hierbij te helpen geeft Alzheimer Nederland u en de leden van de stembureaus graag wat tips.

 

Hiervoor hebben wij een video gemaakt. In deze video krijgt u tips voor de stappen die u het beste kunt doorlopen bij het stemmen. Deze video hebben wij gedeeld met alle stembureaus in Nederland. Want alleen met hun hulp kunnen we het mensen met dementie die graag willen stemmen zo gemakkelijk mogen maken.

 

De zorgverleensters die het 2Care4U inzet ondersteunen u of uw naasten ook met alle plezier bij het uitbrengen van uw stem. Zij ondersteunen en begeleiden u naar het stembureau en zorgen er voor dat u in alle rust en veiligheid uw stem kan uitbrengen. Verder ondersteunen de zorgverleensters u bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Wat algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn leest u hier. 

 

Wilt u meer lezen over wat 2Care4U doet? Lees hier wat wij doen. Wist u trouwens dat de bemiddeling bij zorg in huis via 2Care4U in bijna alle gevallen volledig te betalen is vanuit het Persoonsgebonden Budget?

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0800-7347347 of een e-mail sturen naar info@2care4u.nl.

 

U kunt hier ook vrijblijvend een kennismakingsafspraak inplannen.