Belangrijkste begrippen

ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)

ADL is een afkorting voor Algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voorbeelden van ADL zijn: in en uit bed stappen, het aan- en uitkleden, drinken, eten, praten, lopen en naar de toilet gaan enz.   

 

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is door te kijken welke dagelijkse handelingen nog wel en niet zelfstandig gedaan kunnen worden. De zorgverleensters die 2Care4U, begeleiden en ondersteunen bij alle dagelijkse levensverrichtingen.

 

BIG register

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.  Het BIG-register geeft weer wat de zorgverlener wel en niet mag uitvoeren tijdens het uitvoeren van haar beroep. Dit is onderdeel van de Wet BIG, welke patiënten dient te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

 

Budgethouder PGB

Zodra u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft gekregen, dan bent u de budgethouder. De persoon die de zorg krijgt is altijd de budgethouder.

 

Lees hier hoe een PGB aanvragen in zijn werk gaat.

 

CAK

CAK staat voor Centraal Administratie Kantoor. Als publieke dienstverlener voert het CAK, in opdracht van de overheid, regelingen uit en vertaald regels en wetten naar begrijpelijke dienstverlening. Via het CAK krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de hoogte van uw eigen bijdrage van de zorg. 

 

CIZ

CIZ is de afkorting van Centrum Indicatiestelling Zorg. Bij het CIZ kunt u een indicatie aanvragen voor zorg (zorgindicatie) op grond van de Wet langdurige zorg (WLZ). Als onafhankelijke organisatie beoordeelt het CIZ aan de hand van objectieve criteria of u in aanmerking komt voor de Wet Langdurige Zorg.

 

Lees hier meer over het aanvragen van een zorgindicatie.

 

Informele zorg

In tegenstelling tot formele zorg is het bij informele zorg niet nodig om gediplomeerd te zijn. Informele zorg wordt ook wel door mantelzorgers of vrijwilligers gedaan. Daarbij ondersteunen zij de zorgvrager door ze te helpen bij ADL werkzaamheden (alle dagelijkse levensverrichtingen). Indien er medische risicovolle handelingen verrichten dienen te worden dient er een formele zorgpartij ingeschakeld te worden.

 

Mantelzorg

Mantelzorg wordt vaak omschreven als langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Deze vorm van zorg is onbetaald. Mantelzorgers zorgen ervoor dat er minder zorg nodig is voor de zorgbehoevende. Tegelijkertijd is het wel een zware en tijdrovende taak.

 

Intercedente

Bij 2Care4U is een intercedente een werknemer die schakelt tussen de zorgverleners, cliënt en de zorginstelling. Iedere zorgverlener krijgt een persoonlijke intercedente toegewezen. In opdracht van de zorginstelling helpt deze zorgverleners met vragen die zij hebben. 

 

IGJ

De afkorting IGJ staat voor Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De IGJ houdt toezicht op verpleeghuiszorg en thuiszorg.

 

Indicatiebesluit

Indien u een (zorg)indicatie heeft aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) krijgt u naar verloop van tijd een indicatiebesluit. Het indicatiebesluit beschrijft welk type en in welke mate u zorg dient te ontvangen.

 

Individuele begeleiding

Voor mensen met een vorm van dementie kan extra ondersteuning van belang zijn om de dagelijkse zaken te kunnen regelen. Bij individuele begeleiding wordt er ondersteuning geboden bij het leggen van sociale contacten, uw administratie of bij alle dagelijkse levensverrichtingen: lopen, eten, omkleden en begeleiding bij doktersbezoek.

 

Persoonlijke verzorging

Hulp bij de persoonlijke verzorging van de hulpbehoevende. De hulp wordt geboden bij onder andere douchen en aankleden etc.

 

Huishoudelijke begeleiding

Voor mensen met een vorm van dementie (of andere aandoening) is het veelal moeilijk om het huis schoon te houden en boodschappen bij te houden. Een zorgverlener kan hierbij ondersteuning bieden. Wanneer u huishoudelijke begeleiding in huis heeft, kunt u de licht huishoudelijke taken (zoals het schoon houden van de woning, de was, boodschappen doen en het koken van verse maaltijden) aan de zorgverlener over laten.

 

PGB (persoonsgebonden budget)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze. Wij raden u aan om Per Saldo te benaderen voor specifieke vragen omtrent het persoonsgebonden budget. Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg inkopen, waaronder de zorg via 2Care4U.

 

Respijtzorg

Als mantelzorger neem je de verantwoordelijkheid over een aantal zorgtaken van een naaste hulpbehoevende. Naast het verzorgen van een naaste hebben mantelzorgers veelal een betaalde baan. Het komt daardoor geregeld voor dat een mantelzorger overbelast wordt. Als de mantelzorger tijd voor zichzelf nodig heeft (wanneer er sprake is van overbelasting) dan kan dit tijdelijk overgenomen worden door iemand anders. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

 

ZZP: zorgzwaartepakket

Omdat niet iedereen evenveel zorg nodig heeft, heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indeling gemaakt in zorgzwaartepakketten voor verpleging en verzorging. In het zorgzwaartepakket staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel uren hiervoor gemiddeld per week beschikbaar zijn. Een zorgzwaartepakket is dus een pakket met daarin de soort zorg die past bij uw zorgbehoefte. Ook wel ‘de zorgzwaarte’ genoemd.

 

Lees hier meer over de zorgzwaartepakketten.

 

Zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst staan de onderlinge afspraken die u met uw zorgverlener heeft afgesproken. Hierbij moet gedacht worden aan salaris, werktijden, werkzaamheden etc. De zorgovereenkomst levert u in bij uw zorgkantoor.

 

Zorgkantoor

Het zorgkantoor in uw regio zorgt ervoor dat zorgbehoevende, de langdurige zorg krijgt die aansluit bij de behoeftes. Dit doen zij door de zorg te regelen voor iemand die verzekerd is, een indicatiebesluit heeft en hierbij heeft aangegeven zorg in natura te willen ontvangen. Daarnaast voeren zij ook de regeling omtrent het persoonsgebonden budget uit. Let op: per regio is het verschillend onder welk zorgkantoor u valt.

 

Zorg op maat

Iedereen is anders en iedereen zal op zijn of haar manier zorg nodig hebben. Zorg op maat zorgt ervoor dat er gekeken wordt naar de persoonlijke situatie van een zorgbehoevende. Er wordt zorg ingekocht die het beste aansluit op de persoonlijke situatie.

 

ZIN (zorg in natura)

Van zorg in natura is sprake wanneer het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar contact zoekt met de verschillende zorgaanbieders. Samen zorgen zij er dan voor dat u passende zorg krijgt.

 

Lees hier wat het verschil is tussen zorg in natura en zorg vanuit het PGB.

 

WMO

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zorgt ervoor dat gemeentes ondersteuning kunnen bieden. Dit om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

 

WLZ

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Zodra u of uw naaste, 24 uur per dag toezicht en/of zorg thuis nodig heeft, bent u daarvoor verzekerd vanuit de WLZ. Vanuit de WLZ kunt u de vergoeding krijgen voor de zorg die u nodig heeft.

 

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een zelfstandig bestuursorgaan die verschillende volksverzekeringen en voorzieningen beheert en uitvoert  voor diverse overheidsinstanties.