UW ZORG IS ONZE ZORG!

2Care4U bemiddelt bij 24 uurs zorg dag- en nachtzorg, toezicht en begeleiding (bijna altijd voor 100% betaalbaar vanuit het PGB!).

Contact

kaart-png-257x3002x
WerkgebiedHeel Nederland

Telefoon (gratis) (bereikbaar van maandag tot en met zaterdag):
0800 – 7247247

 

E-mail:
info@2Care4U.nl.

 

Adres:

Hoofdkantoor

2Care4U
Lombardpassage 6-8
5211 JM ‘s-Hertogenbosch

 

KVK: 72011084

 

** Door het Coronavirus hebben wij scherpere maatregelen moeten treffen. Intakes worden telefonisch of via Skype afgenomen. ** 

Betaalbare inwonende 24 uurs zorg bij dementie

Het is voor u of uw naasten niet meer verantwoord zelfstandig in uw vertrouwde woon- en leefomgeving te blijven wonen omdat u veel zorg en ondersteuning behoeft én u wilt niet naar een verpleeghuis. 2Care4U biedt voor u de oplossing.

 

Met behulp van een zorg-au-pair kunt u in uw vertrouwde woon- en leefomgeving blijven wonen omdat u wordt ontzorgt in: de persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, hulp bij boodschappen, het bereiden van maaltijden en het ondersteunen van licht huishoudelijk hulp. Kosteloos komen wij graag bij u op bezoek voor een persoonlijke kennismaking. In bijna alle gevallen is de 24 uurs zorg 100% betaalbaar vanuit het persoonsgebonden budget.

 

 • Continuiteit: voor een langere periode één gezicht die zorg en toezicht verleent
  Op basis van uw zorgvraag en uw voorkeur van persoonskenmerken gaan wij opzoek naar een geschikte zorgverlener die tijdelijk komt inwonen bij uw naasten om de verzorging op zich te nemen. Doordat de zorgverlener inwoont wordt er continuïteit geboden: voor een langere periode één gezicht die zorg en toezicht verleent. Over het algemeen komen zorgverleners voor een periode van drie maanden bij u inwonen totdat de eerste wissel ingezet gaat worden. Daar waar vroeger de standaard was dat men bij dementie opgenomen werd in een verzorgingstehuis is er tegenwoordig een verschuiving van beleid en wordt er steeds meer ingezet op langer thuis blijven wonen. Onderzoeken wijzen uit dat de gezondheid sneller achteruit kan gaan indien een cliënt die lijdt aan dementie uit de eigen woon- en leefomgeving wordt gehaald.
 • Persoonsgerichte zorg: 1 op 1 afgestemd op uw situatie
  De zorgaupair biedt persoonsgerichte zorg doordat de zorg is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van u of uw naasten. De zorgaupair benadert u niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Voor het welzijn en welbevinden van u of uw naasten is ritme, gewoonten en routines van het dagelijks leven belangrijk. De zorgaupair ondersteunt u hierbij door toezicht te houden op de dagelijkse planning. Naast het voorzien van de noodzakelijke zorg biedt de zorgaupair ook gezelligheid en is er ruimte voor de door u gewenste activiteiten zoals een wandeling maken en een spelletje. De zorgaupair maakt deel uit van uw dagelijks leven.
 • Betaalbare zorg: in bijna 100% van de gevallen betaalbaar vanuit het PGB
  Op onze tarieven pagina bekijkt u de kosten voor 24 uurs zorg in huis. Vanaf indicatie 5 is de 24 uurs zorg volledig te betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Met behulp van het PGB kunt u zelf uw zorg inkopen, bijvoorbeeld bij 2Care4U. U kunt ons ten alle tijden telefonisch benaderen voor deskundig advies. Zodra u het zorgaupair traject inzet begeleiden wij u graag met uw aanvraag.
 • Ontzorging: zorgindicatie en PGB aanvragen
  Door jarenlange ervaring in de bemiddeling van inwonende 24-uurs zorg weten wij hoe ingrijpend de gevolgen kunnen zijn voor de zorgvrager en diens directe betrokkenen. Wij ontzorgen u dan ook graag door uw zorgtaken te voldoen en u te begeleiden in de aanvraag van een zorgindicatie of PGB. Om in aanmerking te komen voor 24 uurs zorg in huis via 2Care4U, dient u in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Een zorgindicatie aanvragen doet u via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In de zorgindicatie staat beschreven welke zorg men nodig heeft en op hoeveel zorg men recht heeft. Lees hier meer over de zorgindicatie. Wij begeleiden u in de aanvraag.
 • Klantervaring: 'we zouden niet weten hoe we het zonder haar hadden moeten redden'
  Hieronder bekijkt u één van onze referentiecases. Voor meer referenties kunt u terecht op onze referentiepagina.

Contact

kaart-png-257x3002x
WerkgebiedHeel Nederland

Telefoon (gratis) (bereikbaar van maandag tot en met zaterdag):
0800 – 7247247

 

E-mail:
info@2Care4U.nl.

 

Adres:

Hoofdkantoor

2Care4U
Lombardpassage 6-8
5211 JM ‘s-Hertogenbosch

 

KVK: 72011084

Hoe verloopt het proces tot zorg?

Telefonisch Contact

U of uw naasten heeft intensieve zorg nodig en het zorg-au-pair concept zou een passende oplossing voor u kunnen zijn. U bent door uw mantelzorgmakelaar doorverwezen, getipt door een kennis of u heeft ons zelf gevonden via internet. Wij begrijpen dat u, ondanks de informatie die u al geworven heeft, nog veel vragen heeft. Onze klantcoördinatoren denken met u mee en beantwoorden graag uw vragen, ook verwijzen ze u graag door indien ze denken dat een andere oplossing beter passend is voor uw situatie. Uiteraard begeleiden wij u ook in de aanvraag voor een indicatie en/of een persoonsgebonden budget (PGB). Onze klantcoördinatoren staan u graag te woord via 0800-6444444.

 

Telefonisch stemt een van onze zorgcoördinatoren met u af of het zorg-au-pair concept een oplossing voor u kan bieden. Mocht dit het geval zijn dan plannen wij, over het algemeen binnen 5 werkdagen, een persoonlijk intakegesprek in bij de zorgbehoevende thuis.

Persoonlijk intakegesprek

Onze klantcoördinator komt bij de zorgbehoevende thuis om met u de zorgvraag in kaart te brengen, uw specifieke zorgwensen en zorgbehoeften inzichtelijk te maken en om al uw vragen te beantwoorden. In de praktijk merken wij dat hulpbehoevende en/of naasten veel gebruik maken van de financieringsvorm ‘het persoonsgebonden budget’.  Uiteraard begeleidt onze klantcoördinator u graag in uw indicatie en/of PGB aanvraag. De klantcoördinator die bij u op intakegesprek komt zal uw persoonlijk contactpersoon worden indien u akkoord gaat met het uitzetten van de zorgvraag. Het intake gesprek duurt gemiddeld anderhalf tot 2 uur. Indien u na het intakegesprek akkoord gaat kunnen wij de zorgvraag uitzetten.

 

Wat wordt er allemaal gevraagd?
Na het ondertekenen van de verplichte AVG (privacyverklaring) gaan wij uw wensen en behoefte en uw zorgvraag in kaart brengen door onze intakelijst te doorlopen. Om u een beeld te geven wordt hieronder een opsomming gemaakt van de te bespreken onderwerpen:

 

 • Contactgegevens
 • Persoonsgegevens
 • Woonsituatie
 • Medische achtergrond
 • Lichamelijke toestand
 • Medicatie
 • Mobiliteit
 • Lichaamsverzorging
 • Wensen en behoeften m.b.t. eten
 • Hobby’s
 • Wensen en behoeften m.b.t. de zorgverlener

 

Wij leveren zorg op maat door op basis van de verkregen informatie te zoeken naar een zorgverlener die het meest past bij uw situatie, wensen en/of behoeften.

Zorgvraag uitzetten

Na de intake zal onze klantcoördinator uw casus bespreken met een van onze zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator zal de intake naar het Engels of Pools vertalen, dit is afhankelijk uit welk land u een zorgverlener wenst. De zorgcoördinator bespreekt de casus met een van onze partner zorginstellingen en stuurt de vertaalde opgehaalde intake op. Op basis van die informatie wordt er gezocht naar een zorgverlener die het best past bij uw wensen en/of behoeften.

 

U ontvangt van ons CV’s van zorgverleners waarvan wij denken dat die het beste matcht bij uw situatie en die de zorg graag op zich nemen. Het komt geregeld voor dat er eerst een skype gesprek plaatsvindt voordat u of uw naasten akkoord gaan.

 

Zodra u akkoord geeft gaan wij het transport organiseren voor de zorgverlener.

particuliere ouderenzorg
Plaatsen van de zorgverlener

Na de intake zal onze klantcoördinator uw casus bespreken met een van onze zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator zal de intake naar het Engels of Pools vertalen, dit is afhankelijk uit welk land u een zorgverlener wenst. De zorgcoördinator bespreekt de casus met een van onze partner zorginstellingen en stuurt de vertaalde opgehaalde intake op. Op basis van die informatie wordt er gezocht naar een zorgverlener die het best past bij uw wensen en/of behoeften.

 

U ontvangt van ons CV’s van zorgverleners waarvan wij denken dat die het beste matcht bij uw situatie en die de zorg graag op zich nemen. Het komt geregeld voor dat er eerst een skype gesprek plaatsvindt voordat u of uw naasten akkoord gaan.

 

Zodra u akkoord geeft gaan wij het transport organiseren voor de zorgverlener.

Evaluatie van de zorg

Na de eerste twee weken vind er een evaluatie plaats.

zorg au-pair

Wie zijn wij?

Transparantie, openheid en eerlijkheid zijn voor ons belangrijke aspecten. Om die reden willen wij u graag nader kennis laten maken met ons.  Wie zijn de gezichten achter het 2Care4U en waarom doen wij wat wij doen? Allemaal vragen waar wij u het antwoord op geven. Wij stellen graag aan u voor: 2Care4U, bemiddelingsbureau bij 24 uurs zorg aan huis. Bekijk hier ons team.

 

Zorgverleners

Inmiddels bemiddelen wij bij een groot aantal personen in de zorg aan huis. Over het algemeen zijn onze klanten meer dan tevreden. De zorgverleners die wij inzetten zijn ervaren en beschikken over de juiste toewijding om zorg te verlenen. Wij werken voornamelijk met zorgverleensters uit Portugal & Polen. Dit doen wij om verschillende redenen.

 

Portugese & Poolse zorgverleners zijn vanuit traditie zeer zorgzaam en is het binnen de culturen gebruikelijk dat men de zorg voor ouders op zich neemt. Daarnaast zijn zij erg loyaal richting de klant en werken zij altijd hard. Dit in combinatie met het feit dat zij in bijna alle gevallen al ervaring hebben in de zorg en het huishouden, maakt Portugese & Poolse vrouwen erg bekwaam. Lees meer over onze zorgverleensters.